Условия за ползване

ВНИМАНИЕ: Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на списание „Кармичният кръг“, Потребителят декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите Условия за ползване и се задължава да ги спазва, като приема без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието
Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Всички неподписани статии, астрологичен, номерологичен, политически хороскоп и лунен календар са авторски материали на Светлана Тилкова – Алена.  Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без изричното разрешение на списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД, е забранено.

Използване на Уебсайта
Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД.

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Отговорност
Списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД не носят отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители на сървъра на АРОС Груп ООД.

Ако Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство или нарушава настоящите Условия за ползване, списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД имат право да прекратят регистрацията на потребителя.

Защита на личните данни
Списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД изрично уведомяват, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Личните данни се събират, обработват и съхраняват съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Цени
АРОС Груп ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, АРОС Груп ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. АРОС Груп ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

АРОС Груп ООД си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Ако Потребителя не е избрал коректно зоната за доставка (Пример: поръчка на книга за Дания, избрана доставка за България), поръчката се анулира.

Ако зоната за доставка е избрана некоректно многократно от един и същи Потребител, регистрацията на Потребителя в сайта се прекратява поради злоупотреба, а достъпът на същия може да бъде ограничен за неопределено време.

Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане с пощенски запис, сумата се изпраща по пощата или чрез MoneyGram, като едва след нейното получаване се доставят поръчаните стоки и услуги.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на АРОС Груп ООД в банка ДСК ЕАД и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер (ID) на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Ако в срок от 7 работни дни от датата на внасяне на поръчката, все още не е извършено плащане от страна на Клиента, списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД автоматично анулират поръчката.

Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки преди превеждането на сумата за тях, в срок от 24 часа от генерирането на поръчка, като уведоми издателството по e-mail или телефон.

Рекламация на закупена стока
При наличие на дефект на дадена книга или списание, Потребителят има право на рекламация, като трябва да изпрати дефектната книга обратно в издателство „Арос“, което от своя страна ще я замени с нова и ще я изпрати за собствена сметка на Потребителят.

Задължения на Потребителя
При поръчка на артикул от нашата онлайн книжарница, Потребителят се задължава да предоставя достоверни данни за контакт – адрес, е-mail и телефонен номер. Неправилното попълване на регистрационния формуляр, могат да затруднят или да направят невъзможно изпълнението на поръчката.

Други
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Списание „Кармичният кръг“ и АРОС Груп ООД не носят отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

error: Защитено съдържание!