Реклама

Изпитание за Бойко, Сергей да не мрази

Изпитание за Бойко, Сергей да не мрази

Какво говорят звездите чрез номерата на партиите за вота

Пълен текст

Номерът на изборната бюлетина сам по себе си е без значение и не може да донесе успех или провал на никоя партия или коалиция. Когато обаче се направи композитно изчисление и тълкуване на номера на бюлетината, датата на регистрация на партията, датата на лидера на партията, а за коалициите се намери допирната точка между датите на съдебна регистрация на образуващите я партии, тогава номерът на бюлетината може съществено да повлияе изборния резултат. В случая е важно да се знае, че правилното изчисление на тези компоненти, обвързани с номера на бюлетината, показва какво може да очаква партията или коалицията в изборния ден, независимо дали избирателите ще са милион или десет човека. Крайният количествен показател ни го дава астрологичното тълкуване на звездните аспекти, съобразено с вече направеното кармично-номерологично тълкуване, което поднасям на читателите днес.

ПП Нова алтернатива (на Николай Цонев) – бюлетина №1

Въпреки че партията е изтеглила бюлетина № 1, да не се радва на “късмета” си , защото прибързаността както в изразяване радостта от поредния номер, така и в действията ще я постави в позиция на губеща. Името на партията е носител на изискване за такт, търпение и реална преценка на възможностите, а заедно с числото 1 е носител и на кармична разплата без значение дали е свързана с лидера на партията или с действията на всички нейни членове. Партията може да спечели някой друг избирател в повече, ако обещава цивилизована мъст заради сторено зло.

КП Коалиция за Българиа – бюлетина № 5

Ако тълкуването беше само за БСП, щеше да означава, че партията е обвързана само със своя лидер. Тя е регистрирана през 1990 година като алтернатива на партията от 1945 и този факт неотклонно налага своите изисквания за търпение, самокритика, но не и критика, а също и за създаване на хармония в общуването с останалите партии. И понеже Коалицията е с вибрацията на номера на изтеглената бюлетина, искам да предупредя БСП, че Меркурий с вибрация 5 изисква проява на умение за общуване без агресия, без опит за налагане на мнение, без опит за наслагване на омраза в хората, на праволинейност. Ето защо Коалиция за България няма даже теоретичен шанс да е първа политическа сила, докато крайно и категорично заявяват: “Никога повече тази или онази партия”- защото ако това е тяхното мото, трябва да приемат, че са предопределили провала си, без значение коя партия цитират. Фактът, че Станишев е роден на 5-о число, допълващо струпването на няколко вибрации 5, е категорично предупреждение, че всяка прибързаност е критична и води до провал вместо до успех. Тези вибрации, пречупени през деня на изборите, ни казват, че лидерът на БСП мъсти на партията и на хората в нея заради уязвимо родово его. С действията си иска да докаже на всички, че той е Водачът.

ПП „БДС-Радикали” – бюлетина № 7 (Евгени Бакърджиев)

Бюлетина №7 е носител на интелектуално израстване, анализ и себеанализ, на умение да бъдат изричани думи, отговарящи на реалността. В комбинация с регистрацията на партията вибрация 7 изисква умереност и такт във всичко. Комбинацията говори, че партията е формирование без шанс за самостоятелна власт и с теоретичен такъв, ако се приобщи към коалиция. Името на партията е носител на промени, но в комбинация с числото 7 и 5 в датата на регистрация и на кармична разплата, която е между лидера и България.

ПП Националдемократична партия – бюлетина № 8 (Капка Сидерова)

При тази партия комбинацията между името, датата на регистрация и бюлетина № 8 е носител на глобални промени, въпреки че общата вибрация на името подтиква и осигурява неподходящи контакти с неподходящи хора, които ще се влеят в редиците на партията и ще я провалят. След като числото 8 е на материални стремежи и на кармична разплата, тя може да е обвързана с невъзможността на партията да получи парите, на които се надява, за да остане в политическия живот на България дори и встрани от пряко участие в управлението.

КП СДС – бюлетина № 10

Бюлетина 10 се комбинира с вибрация 1 от датата на регистрация на партията, знак, че всички членове и лидера на СДС са склонни към импулсивност и прибързаност. Вероятно новият лидер на СДС смята, че историята започва от него, след като не е анализирал своите коалиционни партньори, което е причина за неуспех, защото лидерът на “Гергьовден” – участващ в коалиция със СДС, има Съдбовен път, изискващ да живее извън България, и заради своите лични неуспехи вреди и на партньорите си и ги дърпа надолу. Вибрация 10 носи желание за скок към върха, но има и друго значение, което може да се окаже решаващо за СДС – заради собствените си действия преди създаване на коалицията да гледа как останалите партии устремно я подминават и излезе завинаги от политическия живот на България.

ПП Обединена социалдемокрация – бюлетина № 13

Партията е създадена под властта на вибрация на общуване. За съжаление с немалко неподходящи хора, които привлича заради желание да има по-голяма членска маса, но част от тях – интересчии и предатели. Общата вибрация на имената е носител на промяна, която е обвързана с бюлетина 13 и с вибрацията на общуване. Промяната може да е положителна заради благоприятното влияние на числото 13, ако не бъдат допускани провокатори в редиците й. Няма шанс за успех на изборите и влизане във властта заради факта, че числото 14 е на кармична разплата, свързана с трудности, породени от странични фактори.

ПП АТАКА – бюлетина № 14

Името на партията е подвластно на вибрация, носител на Съдбовно подчинение, което изисква умереност, въздържаност, такт и търпение. Основното изискване към лидера на партията е да не надскача възможностите си и да не се обгражда с хора само защото в момента са му необходими, защото именно те могат да го провалят. Партията е регистрирана на дата, заради която, от една страна, е подвластна отново на неподходящи контакти, а от друга, на силно изявени материални стремежи и желание да е на всяка цена във властта заради лични користни цели. Ето защо бюлетина 14 в този случай, от една страна, е знак за глобална промяна, от друга страна, предупреждава, че заради прибързаните си действия лидерът и членовете на партията сами са способни да претворят шанса за успех в провал, който може да ги изненада за часове.

ПП ГЕРБ – бюлетина № 15

Чрез номера на бюлетината Съдбата, или както щете го наречете, подлага на изпитание ГЕРБ. Обещава успех, но изисква коректност и почтеност. Регистрацията на партията е на дата, налагаща кармична разплата, но и материални амбиции. Съгласно тази вибрация денят на изборите 12 май е носител на неочаквани трудности, които могат да бъдат туширани при бързо отстраняване на грешките, допускани по време на предизборната кампания, а също и чрез стабилността на вибрация 15. И тук идва предупреждението към партия ГЕРБ от вибрация 15 – ако всяко действие на лидера и водещите политици в партията по време на предизборната кампания са почтени, 15 ще ги награди с мнозинство в следващия парламент и ще ги лиши от такова, ако думите се разминават от постъпките. Наказанието ще е мигновено. А иначе изборният ден е отличен за Борисов.

ПП „Синьо единство” – бюлетина № 16

Тази новорегистрирана партия е подвластна на вибрация на стабилност заради датата си на вписване като такава. Вибрацията на имената е носител на прибързаност и желание на всяка цена да влезе във властта, но вибрация 16 на бюлетината предупреждава, че членовете на тази партия трябва да се примиряват винаги с по-ниска позиция на своето политическо статукво. Могат да бъдат полезни консултанти, но не и преки участници във властта.

ПП Ред, законност и справедливост (РЗС) – бюлетина № 17

Датата на регистрация на партията е носител на кармична разплата и трудности, породени от странични и неочаквани фактори, които биха били пречка пред активността на нейните членове заради непрекъснато противопоставяне на техните идеи. Общата вибрация на името на партията по начина й на вписване в изборната бюлетина е носител на стремеж към върха, но и на емоционално разпиляване в няколко цели. Ето защо успехът ще е с РЗС, ако се съобразят с изискването на бюлетина 17 в комбинация с вибрацията на името и не си поставят за цел власт на всяка цена. Умереност и липса на изявени материални стремежи, а също и умереност в изявяване на желанията за бъдещо присъствие във властта са гаранция за успех. Лидерът Яне Янев да внимава с изказванията си и да не критикува без причина, за да не си печели кармични врагове, но и отлив на избиратели.

ПП „Демократична гражданска инициатива” – бюлетина № 19

Датата на регистрация на партията е носител на силно изявени материални амбиции и на кармична разплата. Имената на партията на свой ред също са носители на кармична разплата и на трудности, породени от странични и неочаквани фактори. Двете вибрация като комбинация са предупреждение, че е по-добре партията да не хаби сили за участие в изборите. Бюлетина 19 е носител на стремеж към връх, дори и ако не е заслужен.

КП Демократи за силна България – бюлетина № 27

Партията е регистрирана на дата, която е носител на изискване за Съдбовно подчинение, за такт и търпение, за умереност. Името на партията е носител на емоции, липса на постоянство и чести промени в целите, съобразени с моментния импулс. Именно тази комбинация е засилена от бюлетина 27, която също е носител на емоции, на желание за власт, но без правилна преценка на действията, които могат да я гарантират. Шансът за успех чрез бюлетина 27 е само теоретичен.

ПП България на гражданите (Кунева) – бюлетина № 33

Партията е официално регистрирана в съда на дата, чиято вибрация, от една страна, говори за общителност и привидно лесно привличане на симпатизанти, но от друга, е носител на изискване за себеанализ и анализ, за правилна преценка на грешките, за да не бъдат отблъснати избиратели. Лидерът на партията има Съдбовен път, изискващ да живее и работи извън България, което е предупреждение, че ако работи в родината си, даже и да не иска, ще вреди на избирателите си и на целия народ. Общата вибрация на името е носител на силно изявени материални амбиции. Бюлетина 33 е носител на стабилност като обща вибрация, но също така и на опасност партията да привлече неподходящи симпатизанти, които да създадат проблеми в деня на изборите и въпреки добрата вибрация на бюлетината резултатите да са много под очакваните.

ПП Демократична алтернатива за национално обединение ДАНО – № 34

Партията е регистрирана на дата, чиято вибрация говори, че мотивът за създаването й са парите, пречупени през изискването за анализ на всеки детайл в действията на членовете и на лидера й. Общата вибрация на имената по начина, по който фигурира в изборната бюлетина, е носител на трудности, породени от странични и неочаквани фактори, които са непредвидими. Ето защо в комбинация с вибрация 34 – номера на бюлетината, шансът на партията да влезе в политическия живот на България е никакъв. Засега.

КП „Горда България” – бюлетина 36

Партия ГОРД, която е в основата на коалицията е регистрирана на дата, чиято вибрация в деня на регистрация, а и общата са подвластни на емоции, на желание за постигане на върхова позиция, но през много гняв и агресия, нападателно поведение, подтикнато именно от огнената вибрация 9, чийто управител е Марс. Общата вибрация на коалицията е носител на силно изявени материални стремежи и кармична разплата с народа на България и с опонентите. Интересен е фактът, че бюлетина за участие на коалицията е 36 – носител отново на емоции като обща вибрация, но и желание да бъде постигната стабилност чрез много контакти, без преценка на хората, които със сигурност ще се окажат неподходящи и ще доведат коалицията до провал. Прекалено много сляпа емоция има покрай тази партия и коалиция, която ги лишава от усещането за реалност. Агресия по време на кампанията не е изключена. Бюлетината обещава край и приключване, а не победа.

ПП „БЗНС” – бюлетина № 38

Партията е с последна пререгистрация през 2009 година, но е последовател на регистрираната партия на земеделците през 1946 година. Въпреки че изчисленията са разнопосочни, облягайки се на последната регистрация, вибрацията е носител на промени, но и на прибързаност, която е причина за неуспеха на партията. Общата вибрация на имената е носител на изискване за такт, търпение и предпазливост в действията и думите. Всяка критика се връща като бумеранг към партията. Същата вибрация носи и изборната бюлетина – 38, много думи, прикриващи мечтания за пари.

ПП Политически клуб „Екогласност” – бюлетина № 39

Партията е регистрирана на дата, чиято вибрация говори за прибързаност, неясна платформа за участие в политическия живот на България. Общата вибрация на името е носител на трудности, породени от странични и неочаквани фактори, водещи към провал. Вибрацията на бюлетината – 39, е предупреждение за емоционални контакти и неадекватни действия.

ПП Движение за права и свободи ДПС – бюлетина № 40

Партията е регистрирана на дата, чиято вибрация е имала за цел кармична разплата с България, но е подвластна на трудности, които са били и са пречка пред пълното разгръщане на действията на нейните членове. В момента партията е в лична година с вибрация на материални амбиции и отново на кармична разплата, която ще е водеща и при участието й в изборите. Общата вибрация на името, вписано в изборния бюлетин, е носител на контакти, но неподходящи. Номерът на бюлетината – 40, е предупреждение за трудности, породени от странични фактори, както е и общата вибрация в регистрацията на партията, но също така и на рутина и опит, чрез които трудностите могат да бъдат преодолени.

в-к „България днес“: Според цифрите коя от политическите сили би имала най-голям успех на изборите?

Алена: Успехът е относително понятие. За ГЕРБ успех е мнозинството. Всичко друго е провал. За една нищо не значеща партия и 1000 гласа са успех.

в-к „България днес“: Какъв заряд виждате и в цялостната дата за провеждането на изборите – 12. 05. 2013 г. и дали партиите с тези номера ще имат успех на вота или точно обратното?

Алена: Няма цифри с голям и малък енергиен заряд. Има хармонични и нехармонични комбинации. Например при ГОРД комбинацията е близо до гротеската. Или са имали лош късмет, или някой астролог ги е подвел, та чак ги е обрекъл на провал, защото са подвластни само на вибрация 9 – емоция и само емоция.

в-к „България днес“: Ако плътно вярват в нумерологията повече, отколкото в политиката, кое е числото, на което да заложат избирателите, които „не знаят за кого да дадат гласа си“, но предпочитат да не допускат ниска избирателна активност?

Алена: Некоректно ще е аз да казвам кой номер бюлетина да се избере. Важно е да се гласува с разум, а не с емоции и да осъзнаем, че ниската избирателна активност заради инертност, глупост и невежество работи във вреда на всички ни. Аз не съм мазохист и гласувам на всички избори.


Други статии от същата категория...

  • Материалът е публикуван във в-к. "България днес" на 11.04.2013 г.

    На всички, които черпят от извора на списание "Kармичният кръг", напомняме, че е коректно да ЦИТИРАТ ПЪРВОИЗТОЧНИКА.

Автор:

Написани материали:

4


Кратка биография:

Сп. "Кармичният кръг" е авторско списание на Светлана Тилкова - Алена.


Свържи се с автора

Вашият коментар

Трябва да влезете в акаунта си за да оставите коментар.